VVN Zwolle

De afdeling Zwolle van VVN is opgericht op 6 april 1976. 

Op dit moment bestaat het afdelingsbestuur uit de volgende leden.

  • Voorzitter: Filip van As
  • Vice-voorzitter: Marco Hendriksen
  • Secretaris: Erik Schoenmakers
  • Penningmeester: Roel Veeninga
  • Projectcoördinator Kind en Verkeer: Berry Merkx
  • Projectcoördinator Senioren en Verkeer: Jan Moed

Secretariaat:
Pieter van Bleyswijkstraat 20
8022 TN Zwolle
Telefoon: 06 28228655
E-mail: zwolle@vvnregio.nl 
Website: www.zwolle.vvn.nl

Werkgebied
Ons werkgebied omvat de gemeente Zwolle. Behalve de stadskern bestaat het werkgebied ook uit de buurtschappen rondom Zwolle. Dat levert een diversiteit aan verkeer op, bijvoorbeeld forenzenverkeer, landbouwverkeer en industrieel verkeer. Binnen het werkgebied vinden we ook nog eens ruim 50 basisscholen en diverse scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs en scholen voor middelbaar en hoger onderwijs. Dagelijks vinden dan ook duizenden scholieren en studenten hun weg naar hun school of opleiding. Ook goed om te noemden zijn de vele grote en kleine bedrijven, musea, schouwburg, bioscopen en tal van (sport)verenigingen.