Wie we zijn

VVN afdeling Zwolle is een actieve vereniging onder leiding van een ondernemend bestuur en bijgestaan door vele vrijwilligers. Zij organiseert zo veel mogelijk activiteiten voor een zo breed mogelijk publiek. Met de focus op de meest kwetsbare groepen in het verkeer, zoals (school)kinderen en ouderen.

Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden (voorzitter, secretaris en penningmeester). Alle overige leden zijn algemeen bestuursleden. Enkele algemeen bestuursleden zijn tevens projectleider en verantwoordelijk voor één of meerdere projecten. Het voltallige bestuur vergadert 6 x per jaar. Tussentijds hebben ook de projectleiders onderling regelmatig overleg omtrent de voortgang van een project. Een dankbaar beroep doen de bestuursleden op de vrijwilligers van afdeling Zwolle.

Wilt u weten wat u kunt doen voor VVN afdeling Zwolle? Kijkt u bij vacatures of doe een gift.