Kind en Verkeer

VVN Zwolle heeft contact met diverse scholen en verkeersouders en ondersteunt hun verkeersactiviteiten. Ongeveer de helft van de Zwolse basisscholen heeft een verkeersouder.

De projecten voor Kind en verkeer richten zich op de leeftijdsgroep 0 – 12 jaar. De activiteiten richten zich op het creëren van een verkeersveilige schoolomgeving. Daarnaast zijn er diverse educatieve activiteiten voor de scholieren.

Een belangrijke en onmisbare schakel zijn de verkeersouders. Hun activiteiten bestaan uit:

  • contact met de schooldirectie over klachten over de verkeersonveiligheid rondom de school
  • meehelpen bij het praktisch verkeersexamen
  • betrekken ouders bij verkeersactiviteiten zoals het organiseren van een verkeersweek

 Projecten:

  • Veilig op weg - Blijf uit de dode hoek!
  • Verkeersexamens
  • Verkeersouders