Verkeersouders

Verkeersouders zijn onmisbaar voor de projecten van Kind en Verkeer in de regio Zwolle.

 Wat is een verkeersouder?

  • De verkeersouder is de contactpersoon tussen ouders, school en derden zoals de gemeente, politie en wijkverenigingen.
  • Verkeersouders zetten zich in voor goed verkeersonderwijs en een verkeersveilige schoolomgeving.

Doel
In de omgeving van school komen gevaarlijke situaties voor. Niet alleen door de locatie maar ook door het weggedrag van ouders en leerlingen. Door middel van voorlichting en acties willen wij met verkeersouders deze problemen aan de orde stellen om zo samen met anderen te komen tot een oplossing. Zo vinden er o.a. fietskeuringen en praktische verkeersexamens plaats. Nieuwe verkeersouders volgen, als zij actief deel gaan nemen, een cursus “Verkeersouder”.

Projectomschrijving
In de omgeving van een aantal scholen komen gevaarlijke situaties voor. Dat kan te maken hebben met de situatie rondom de locatie maar zeker ook door het verkeersgedrag van zowel ouders als leerlingen. Door middel van voorlichting en acties willen wij met verkeersouders deze problemen aan de orde stellen om gezamelijk te zoeken naar mogelijke oplossingen. Zo vinden er o.a. plaats:

  • controle van de fietsverlichting in het najaar
  • deelname scholen aan de actie "De scholen zijn weer begonnen"
Scholen en verkeersouders kunnen informatie en advies inwinnen. Op lokaal niveau bij de projectcoördinator (zie hieronder) en op landelijk niveau via verkeersouders@vvn.nl  

Projectcoördinator:
Berry Merkx
E-mail: berry.merkx@gmail.com
Telefoon:06-55172106